Praćenje pošiljki


Opis usluge
Cijena u HRK
Otkup tovarnog lista po pošiljci
95,00
Manipulativni trošak100,00
Carinsko posredovanje do 5 tarifnih brojeva - 
svaki sljedeći 10,00 HRK
300,00
Ležarina za ocarinjenje pakete po danu - nakon 3 dana50,00
Podnošenje izjave za oslobađanje od plaćanja carine i PDV-a60,00
Pretpregled robe120,00
Naknada za ispravak carinske deklaracije100,00
Privremeni izvoz250,00
Usluga sanitarnog ili fitosanitarnog pregleda120,00
Državna pristojba za sanitarnu kontrolu300,00
Provoz200,00
Bankovna garancija - obračunava se 1,5% na iznos carinskih davanja 

Cjenik carinskog skladištaCijena u HRK
od0,00do5,00139,00
od5,01do10,00189,00
od10,01do20,00209,00
od20,01do30,00244,00
od30,01do40,00289,00
od40,01do50,00339,00
od50,01do70,00429,00
od70,01do100,00559,00
iznad100,01  679,00

Cijene su izražene u HRK bez PDV-a i važeće su do 31.12.2017. s mogućnošću promjene.

Na jednostavan način možete 24 sata dnevno pratiti put svoje pošiljke na FedExovoj Internet stranici www.fedex.com/hrU prostoru predviđenom za praćenje pošiljaka samo upišete broj tovarnog lista (FedEx Tracking Number).
RHEA d.o.o. © Sva prava pridržana. Zabranjeno je svako kopiranje sadržaja web stranice bez prethodne suglasnosti vlasnika.
BLOOM web design & development.